การประกอบชิ้นส่วนท่อ: การประกอบท่อภาคสนามและการประกอบท่อในห้องปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นประกอบไปด้วยโครงการต่างๆมากมาย เช่น โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โรงงานเคมี และโรงไฟฟ้า การก่อสร้างเหล่านี้ต้องมีการเดินท่อที่แข็งแกร่งเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายชิ้นเข้าด้วยกันและส่งผ่านของเหลวและก๊าซ ในกรณีนี้การประกอบท่อสามารถทำได้ด้วย 2 วิธีหลักคือ การประกอบภาคสนามและการประกอบในห้องปฏิบัติงาน หรือจะผสานทั้ง 2 วิธีก็ได้เช่นกัน

...
...

บริษัท เอ็น เอส สตีล จำกัด
N.S.STEEL CO.,Ltd.​

705, 707, 709, 711 ถนนเจริญกรุง
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100​

Tel : 02-268-1555-70 , 02-234-3925-9 
FAX : 02-233-0162 , 02-266-2996​

E-mail : sales@nssteel.co.th, info@nssteel.co.th​

© 2018 nssteel.co.th All rights reserved​