KITZ Gate Valve​

วาล์วประตูน้ำ (Kitz gate valves)ออกแบบมาสำหรับเปิดเต็มที่และปิดเต็มที่ หากเปิดวาล์วทิ้งไว้บางส่วน วาล์วประตูน้ำจะสั่นสะเทือนด้วยน้ำที่ไหลผ่านวาล์วและอาจเกิดความเสียหายในเวลาถัดไป วาล์วประตูน้ำจะไวต่อการกัดกร่อน ซึ่งสามารถป้องกันได้จากการเปิดหรือปิดอย่างเต็มที่วาล์วควรจะอยู่ในตำแหน่งเปิดหรือปิด ส่วนใหญ่จะใช้งานที่ไม่ต้องเปิดหรือปิดน้ำบ่อยนัก

 

Ball Valve (บอลวาล์ว)

บอลวาล์วมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีความสามารถในการทำงานที่สมบูรณ์ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับระบบปิดน้ำหลักและสำหรับการปิดระบบน้ำหลากหลายสายย่อย เช่นเดียวกับวาล์วประตูน้ำ บอลวาล์วถูกออกแบบมาให้เปิดเต็มที่หรือปิดอย่างเต็มที่

Brass Ball Valve

ภายในวาล์วเหล่านี้มีลูกกลึงอย่างประณีตที่ทำจากสแตนเลส ทองเหลืองหรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม โดยมีรูเจาะตรงกลาง ซึ่งเชื่อมต่อกับคันโยกที่จับด้านนอก เมื่อด้ามจับตั้งตรงกับท่อจ่ายน้ำ วาล์วจะปิดเมื่อมันขนานกัน วาล์วจะเปิด ที่จับทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยมองเห็นดังนั้นคุณจะได้มองเห็นว่าว่าน้ำเปิดหรือปิดอยู่

 

อย่างไรก็ตามบอลวาล์วหรือวาล์วทองเหลืองแบบเปิดบางส่วนสามารถทำให้ยางที่ปลายทั้งสองของลูกบอลไวต่อความผิดปกติจากแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งแตกต่างจากวาล์วประตูน้ำ บอลวาล์วสามารถปิดได้อย่างรวดเร็วกว่า

 

Globe Valve (โกลบวาล์ว)

ซึ่งแตกต่างจากบอลวาล์วและวาล์วประตูน้ำ วาล์ววาล์วถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลของน้ำในการใช้งานประปา ทำงานโดยด้วยล้อและก้านซึ่งติดอยู่กับจุกที่ปิดผนึกแผ่นกั้นที่บังคับให้น้ำไหลในรูปแบบ Z-pattern (Stem) สามารถยกขึ้นจากวาล์วเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านวาล์วได้อย่างแม่นยำ การไหลของน้ำจะหยุดลงอย่างทันทีเมื่อ ( Stem) บังคับให้จุกปิดกับวาล์ว

 

เพราะแผ่นกั้นทำให้น้ำไหลผ่านวาล์วได้อย่างอิสระ แม้ในตำแหน่งที่เปิดเต็มที่ ตัวควบคุมมีความเสี่ยงน้อยกว่าและทำให้เกิดความเสียหายน้อยกว่าประตูในวาล์วประตู เพราะโกลบวาล์วดีสำหรับการควบคุมการไหลของน้ำ โกลบวาล์วส่วนมากใช้สำหรับก๊อกน้ำกลางแจ้ง

 

Check Valve (วาล์วกันกลับ)

เช็ควาล์วหรือ วาล์วกันกลับ เป็นวาล์วชนิดพิเศษทำให้น้ำไม่ไหลกลับ ใช้ในการไหลของน้ำในทิศทางเดียวเท่านั้นและป้องกันการไหลในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนใหญ่ไม่มีประเภทสำหรับที่จับควบคุม ตัวอย่างเช่น ป้องกันการไหลกลับของระบบสปริงเกอร์สนามหญ้า อย่างไรก็ตามมีวาล์วกันกลับ การทำงานประเภทหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ stop-check ซึ่งใช้สำหรับหยุดการไหลของน้ำทั้งสองทิศทางอย่างสมบูรณ์

 

Fixture Shutoff Valve or Stop Valve (วาล์วปิดหรือ สต๊อปวาล์ว)

วาล์วเหล่านี้ช่วยให้งานประปาสามารถทำงานได้ในห้องที่เฉพาะเจาะจงหรือแม้กระทั่งที่เครื่องใช้ส่วนตัวโดยไม่ต้องปิดน้ำทั้งบ้าน เป็นวาล์วขนาดเล็กที่มีลูกบิดหรือมือจับขนาดพอดี ใช้ในการควบคุมการไหลของน้ำไปยังท่อประปา เช่น ก๊อกน้ำในห้องสุขา

สต็อปวาล์ว อยู่ใกล้กับตัวคั่นยางลงบนตำแหน่งตรงกลางของวาล์ว สิ่งสำคัญคือต้องปรับทิศทางวาล์วในทิศทางเดียวกับลูกศรที่สอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้ำ เพื่อให้น้ำไหลไปทางด้านล่างของตัวคั่นยาง หากไม่การไหลจะบังคับให้ตัวคั่นบางอยู่ห่างจากด้านบนของวาล์ว

 

Butterfly or Diaphragm Valve (วาล์วปีกผีเสื้อ)

วาล์วผีเสื้อใช้เป็นหลักในงานอุตสาหกรรม แต่ไม่ได้อยู่ในระบบประปาในครัวเรือนภายนอก เช่นบอลวาล์ว วาล์วผีเสื้อมีคันโยกแบบมือจับที่เปิดและปิดวาล์ว

 

ภายในมีแผ่นโลหะที่หมุนเพื่อควบคุมการไหลของน้ำที่เป็นศูนย์กลางของวาล์ว วาล์วผีเสื้อสามารถปรับปริมาณการไหลได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตามตัวคั่นภายในวาล์วสามารถซ่อมบำรุงได้หลังจากไม่กี่ปี

 

Pressure-Reducing Valve (วาล์วลดแรงดัน)

ทำหน้าที่ลดแรงดันวัดแรงดันที่ด้านขาออกจากวาล์ว หน้าที่ของวาล์วคือการปรับแรงดันให้คงที่ตามค่าที่ตั้งไว้หากแรงดันเพิ่มขึ้นทางด้านขาออกของวาล์ว วาล์วจะปิด เมื่อแรงดันลดลงที่ด้านขาออกของวาล์ว วาล์วจะเปิดเพื่อรักษาความดันให้คงที่ โดยปกติจะมีกะบังลมและสปริงซึ่งปรับให้เป็นค่า จำกัด เฉพาะขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำประปา วาล์วชนิดนี้เหมาะที่สุดสำหรับบ้านที่รับน้ำแรงดันสูงจากการจ่ายน้ำของเทศบาลเพื่อป้องกันระบบประปาในบ้านไม่ให้เกิดความเสียหาย​

 

แหล่งทีมา
https://en.wikipedia.org/wiki/Piping_and_plumbing_fitting#Valve

https://www.thebalancesmb.com/valves-used-in-plumbing-844855

https://www.familyhandyman.com/plumbing/valves/plumbing-valve-basics

https://www.finehomebuilding.com/2012/11/08/whats-the-difference-shutoff-valves-ball-gate-and-globe

 

06-07-nssteel_co_th_Sailom

7 ประเภทของวาล์วและวิธีเลือกวาล์วที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน​

7 ประเภทของวาล์วและวิธีเลือกวาล์วที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน

การประปาสำหรับที่อยู่อาศัยมีความสะดวกมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันก็มีความซับซ้อนมากขึ้น วาล์วส่วนใหญ่ในระบบประปาสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อประปา วาล์วทำหน้าที่หยุดหรือควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซและในกรณีนี้น้ำ จะใช้ในการควบคุมการไหลของน้ำแรงดันจากน้ำประปาหรืออ่างเก็บน้ำ

 

ขึ้นอยู่กับการออกแบบวาล์ว วาล์วแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสีย และการใช้งานที่เหมาะสม วาล์วแบ่งตามประเภทการใช้งาน เช่นวาล์วกันกลับ วาล์วตัดตอน หรือวาล์วหัวปิดเปิดน้ำ

 

Non-return or check valves (วาล์วกันกลับ) เป็นวาล์วทำหน้าที่บังคับให้การไหลเป็นไปในทิศทางเดียวไม่เกิดการย้อนกลับเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ มักใช้ในระบบระบายน้ำทิ้งหรือน้ำเสีย แต่ก็ยังสามารถใช้ในระบบแรงดันด้วยเช่นกัน

 

Isolation valves (วาล์ว ตัดตอน) ใช้เพื่อตัดการเชื่อมต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบท่อชั่วคราวตัวอย่างเช่นวาล์วปีกผีเสื้อทีไม่สามารถใช้งานได้เพื่อให้สามารถบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมได้ วาล์วตัดตอน โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในตำแหน่งปิดเต็ม (หยุดการไหลทั้งหมด) หรือเปิดเต็มที่ (อนุญาตการไหลแบบเต็มที่)

 

Throttling valves (วาล์วหัวปิดเปิดน้ำ) ใช้เพื่อควบคุมปริมาณหรือแรงดันของน้ำที่ไหลผ่าน และได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อความแข็งแรงและการสึกหรอที่เกิดจากการทำงานของวาล์ว

 

 

7 ประเภทของท่อประปา

 

Gate Valve (วาล์วประตูน้ำ)

วาล์วประตูน้ำทำหน้าที่ควบคุมการไหลของน้ำโดยการเพิ่มหรือลดทองเหลืองรูปลิ่มภายในโดยใช้มือจับแบบหมุนหรือลูกบิดที่อยู่ด้านบนของวาล์ว เมื่อวาล์วประตูน้ำอยู่ในตำแหน่งสูงน้ำสามารถไหลได้อย่างอิสระ แต่เมื่อประตูวาล์วประตูน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำมันจะบล็อกการไหลของน้ำอย่างสิ้นเชิง

บริษัท เอ็น เอส สตีล จำกัด
N.S.STEEL CO.,Ltd.​

705, 707, 709, 711 ถนนเจริญกรุง
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100​

E-mail : ติดต่อทางอีเมล คลิ๊ก

© 2020 nssteel.co.th All rights reserved​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN & SEO by​

ท่อดำ,ท่อเหล็ก,ท่อสแตนเลส,วาล์วน้ำ,ข้องอ,หน้าแปลน,ท่อเหล็กประปา

ติดตามเราได้ตามช่องทางนี้

ท่อดำ,ท่อเหล็ก,ท่อสแตนเลส,วาล์วน้ำ,ข้องอ,หน้าแปลน,ท่อเหล็กประปา,ท่อประปา เหล็ก

โทรติดต่อเรา คลิ๊ก

ติดต่อ คลิ๊ก